Acessórios TAMRON

Accesorios TAMRON Accesorios TAMRON

ACESSORIOS TAMRON

PARASOLES:

Tamron_Parasol 

Párasol p. obj. AF/MF 3,5-4,5/28-70 mm

Párasol p. obj. MF SP 300 mm F/2.8 LD (IF)

Párasol p. obj. AF SP 20-40 mm

Párasol p. obj. AF 28-80 mm

Párasol p. obj. AF 80-210 mm

Párasol p. obj. AF 28-105 mm

Párasol p. obj. AF 28-200 mm (negro)

Párasol p. obj. AF 18-200/28-300 mm

Párasol p. obj. AF SP 24-135 mm

Párasol p. obj. AF SP 17-35 mm

Párasol p. obj. AF SP 11-18 mm

Párasol p. obj. AF 18-250 mm

Párasol p. obj. AF SP 200-500 mm

Párasol p. obj. AF SP 28-75 mm/17-50 mm

Párasol p. obj. AF 55-200 mm

Párasol p. obj. AF 70-300 mm

Párasol p. obj. AF 28-300 mm VC

Párasol p. obj. AF SP 70-200 mm

Párasol p. obj. AF SP 10-24 mm

Párasol p. obj. AF SP 18-270 mm VC/17-50 mm VC

Párasol p. obj. AF SP 60 mm

Párasol 18-270mm VC PZD

Párasol 70-300 VC USD

 

TAPAS :

Tamron_tapa

Tapa frontal 52 mm

Tapa frontal 55 mm

Tapa frontal 58 mm

Tapa frontal 62 mm

Tapa frontal 67 mm

Tapa frontal 72 mm

Tapa frontal 77 mm

Tapa frontal 82 mm

Tapa traseira

 

FILTROS :

Tamron_filtro

Filtro 62 mm UV

Filtro 72 mm UV

Filtro 77 mm UV

 

 

tamron_fondo